Polska

 • 03-06.09.2015r. – XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź
 • 20.04.2016r. – V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji, Szczecin
 • 12-14.05.2016r. – II Konferencja Psychologii Pozytywnej, Poznań
 • 7.06.2016r. – I Konferencja Naukowa z cyklu Rozważania o rozwoju człowieka – aktywność i rozwój człowieka, Szczecin
 • 20-22.06.2016r. – III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Kraków
 • 22.03.2017r. – VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek, Szczecin
 • 01-03.06.2017r. – XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Szczecin
 • 21-24.09.2017r. – 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk
 • 7-8.06.2018r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie na społeczno-kulturowym pograniczu: szanse-profity-zagrożenia”, Szczecin
 • 25-26.06.2018r. – IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, Opole
 • 2-4.07.2018r. – III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa
 • 30.08-03.09.2019r. – IAPR 2019 Psychology of Religion and Spirituality: New Trends and Neglected Themes, Gdańsk