Konferencja krajowa

XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej